Vi är ett investmentbolag som investerar i framtiden genom att förvärva och förädla bolag.

Vi bidrar till samhällsnytta genom arbetsmöjligheter, fastigheter och miljöfrämjande.

Våra bolag

Vi satsar på att ha en stor bredd inom medelstora till mindre stålbyggnadsföretag för att komma närmare våra kunder samt ha en nära relation till våra anställda. Den geografiska spridningen från södra till norra Mälardalen, gör att vi alltid är nära våra kunder och kan erbjuda ökade möjligheter till intern rörlighet.