Organisation

Koncernchef: Fredrik Ling

Koncernekonomichef: Anna Lundell

HR-chef: Diana Eklöf

Kvalitets-och miljöchef: Jocke Velander

VD på respektive verksamhetsbolag

Blixtljuset

Vi investerar i framtiden - en koncern som förvärvar och förädlar bolag.