VD har ordet

Vi har satt vår målsättning högt. Vi satsar på att öka vår omsättning och vinst substantiellt. Vårt mål för 2023 är 200 miljoner med bibehållen vinstprocent. Vi fokuserar på att utöka med fler smidesverkstäder samt att breddning av verksamhetsområdena, till närliggande branschområden. 

Blixtljuset står för de administrativ resurserna inom bolagen och bistår med HR, ekonomi och inköp, för att skapa effektivitet och synergi. 

Målsättningen är att ha låg skuldsättningsgrad och hög självfinansiering. Vår tydliga strategi är fortsätta förvärva bolag och förädla dessa.

Blixtljuset

Vi investerar i framtiden - en koncern som förvärvar och förädlar bolag.